Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS

František Štícha

[Recenze]

(pdf)

Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 1, s. 66-69

Předchozí Tamah Sherman: Rod Gardner and Johannes Wagner (eds.): Second Language Conversations

Následující Miloš Mlčoch: Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině