Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS

František Štícha

[Book reviews]

(pdf)

Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 1, pp. 66-69

Previous Tamah Sherman: Rod Gardner and Johannes Wagner (eds.): Second Language Conversations

Next Miloš Mlčoch: Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině