Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině

Miloš Mlčoch

[Recenze]

(pdf)

Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 1, s. 69-71

Předchozí František Štícha: Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS

Následující Jan Gregor: Ľubomír Kralčák: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine: Synchrónno-diachrónny pohľad