Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině

Miloš Mlčoch

[Book reviews]

(pdf)

Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 1, pp. 69-71

Previous František Štícha: Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS

Next Jan Gregor: Ľubomír Kralčák: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine: Synchrónno-diachrónny pohľad