Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mieczysław Basaj – Janusz Siatkowski: Bohemizmy v języku polskim: Słownik

Alena M. Černá

[Recenze]

(pdf)

Mieczysław Basaj – Janusz Siatkowski: Bohemizmy v języku polskim: Słownik

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 1, s. 75-77

Předchozí Jan Gregor: Ľubomír Kralčák: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine: Synchrónno-diachrónny pohľad

Následující Jan Kořenský: Za Jánem Horeckým