Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Mieczysław Basaj – Janusz Siatkowski: Bohemizmy v języku polskim: Słownik

Alena M. Černá

[Book reviews]

(pdf)

Mieczysław Basaj – Janusz Siatkowski: Bohemizmy v języku polskim: Słownik

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 1, pp. 75-77

Previous Jan Gregor: Ľubomír Kralčák: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine: Synchrónno-diachrónny pohľad

Next Jan Kořenský: Za Jánem Horeckým