Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Setkání ukrajinistů střední a východní Evropy v Olomouci

Josef Anderš

[Kronika]

(pdf)

Ukrainian Studies scholars from Central and Eastern Europe meet in Olomouc

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 1, s. 79-80

Předchozí Jan Kořenský: Za Jánem Horeckým

Následující Luděk Hřebíček: Sémantické slapy v textových strukturách