Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Setkání ukrajinistů střední a východní Evropy v Olomouci

Josef Anderš

[Chronicles]

(pdf)

Ukrainian Studies scholars from Central and Eastern Europe meet in Olomouc

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 1, pp. 79-80

Previous Jan Kořenský: Za Jánem Horeckým

Next Luděk Hřebíček: Sémantické slapy v textových strukturách