Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Současná konverzační analýza na konferenci v Helsinkách

Martin Havlík

[Kronika]

(pdf)

Contemporary Conversation Analysis in Helsinki

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 2, s. 153-159

Předchozí Dagmar Sieglová: Sympozium na počest osmdesátých narozenin J. Fishmana

Následující Alena M. Černá: Internetové hnízdo historických slovníků češtiny