Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Současná konverzační analýza na konferenci v Helsinkách

Martin Havlík

[Chronicles]

(pdf)

Contemporary Conversation Analysis in Helsinki

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 2, pp. 153-159

Previous Dagmar Sieglová: Sympozium na počest osmdesátých narozenin J. Fishmana

Next Alena M. Černá: Internetové hnízdo historických slovníků češtiny