Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Internetové hnízdo historických slovníků češtiny

Alena M. Černá

[Kronika]

(pdf)

An internet nest of historical Czech dictionaries

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 2, s. 160

Předchozí Martin Havlík: Současná konverzační analýza na konferenci v Helsinkách

Následující Jan Kořenský: Paradigmata zkoumání řečové komunikace