Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Internetové hnízdo historických slovníků češtiny

Alena M. Černá

[Chronicles]

(pdf)

An internet nest of historical Czech dictionaries

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 2, p. 160

Previous Martin Havlík: Současná konverzační analýza na konferenci v Helsinkách

Next Jan Kořenský: Paradigmata zkoumání řečové komunikace