Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K diskusi o spisovné a „standardní“ češtině

Robert Adam

[Rozhledy]

(pdf)

On the discussion of literary and “standard” Czech

A B S T R A C T
This is a critical assessment of the claims and arguments given in the article by Čermák, Sgall, and Vybíral (2006). Examining individual statements in this article, the present paper finds, among others, that 1) there is not enough evidence in the article for what is said about the history and the present state of language management in the Czech Republic as well as about the treatment of the Czech language in schools; 2) existing norms of language communication are ignored, as are the social and cultural roles of literary Czech; and 3) the article fails to clearly explain its central concept of “standard” language.

Key words: functional approach, communication norms, codification
Klíčová slova: funkční přístup, komunikační normy, kodifikace

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 3, s. 184-189

Předchozí Ľubomír Plesník: Medzikultúrne komunikačné synapsie

Následující Jiří Nekvapil, Petr Kaderka: Lynne Young – Claire Harrison (eds.): Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis: Studies in Social Change