Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Český jazykový atlas, 5. díl

Karel Kučera

[Recenze]

(pdf)

Český jazykový atlas, 5. díl

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 4, s. 302-305

Předchozí Jiří Nekvapil: Kultivace (standardního) jazyka

Následující Josef Štěpán: František Štícha (ed.): Možnosti a meze české gramatiky