Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Český jazykový atlas, 5. díl

Karel Kučera

[Book reviews]

(pdf)

Český jazykový atlas, 5. díl

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 4, pp. 302-305

Previous Jiří Nekvapil: Kultivace (standardního) jazyka

Next Josef Štěpán: František Štícha (ed.): Možnosti a meze české gramatiky