Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Anna Rácová – Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina: Opis systému; Anna Rácová – Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny

Viktor Elšík

[Recenze]

(pdf)

Anna Rácová – Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina: Opis systému; Anna Rácová – Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 4, s. 311-314

Předchozí Josef Štěpán: František Štícha (ed.): Možnosti a meze české gramatiky

Následující Jiří Zeman: Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře