Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Anna Rácová – Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina: Opis systému; Anna Rácová – Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny

Viktor Elšík

[Book reviews]

(pdf)

Anna Rácová – Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina: Opis systému; Anna Rácová – Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 4, pp. 311-314

Previous Josef Štěpán: František Štícha (ed.): Možnosti a meze české gramatiky

Next Jiří Zeman: Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře