Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře

Jiří Zeman

[Recenze]

(pdf)

Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 4, s. 315-317

Předchozí Viktor Elšík: Anna Rácová – Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina: Opis systému; Anna Rácová – Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny

Následující Zdeněk Starý: Pavel Novák – lingvista, kolega, přítel