Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře

Jiří Zeman

[Book reviews]

(pdf)

Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 4, pp. 315-317

Previous Viktor Elšík: Anna Rácová – Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina: Opis systému; Anna Rácová – Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny

Next Zdeněk Starý: Pavel Novák – lingvista, kolega, přítel