Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pavel Novák – lingvista, kolega, přítel

Zdeněk Starý

[Kronika]

(pdf)

In memoriam Pavel Novák

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 4, s. 318-319

Předchozí Jiří Zeman: Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře

Následující František Čermák: Ladislav Zgusta (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007)