Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pavel Novák – lingvista, kolega, přítel

Zdeněk Starý

[Chronicles]

(pdf)

In memoriam Pavel Novák

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 4, pp. 318-319

Previous Jiří Zeman: Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře

Next František Čermák: Ladislav Zgusta (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007)