Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ladislav Zgusta (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007)

František Čermák

[Kronika]

(pdf)

In memoriam Ladislav Zgusta

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 68 (2007), číslo 4, s. 319-320

Předchozí Zdeněk Starý: Pavel Novák – lingvista, kolega, přítel

Následující Eva Hajičová: Úvod [k monotematickému dvojčíslu Úloha Pražského lingvistického kroužku při vývoji i ve vyhlídkách české jazykovědy]