Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ladislav Zgusta (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007)

František Čermák

[Chronicles]

(pdf)

In memoriam Ladislav Zgusta

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 68 (2007), number 4, pp. 319-320

Previous Zdeněk Starý: Pavel Novák – lingvista, kolega, přítel

Next Eva Hajičová: Úvod [k monotematickému dvojčíslu Úloha Pražského lingvistického kroužku při vývoji i ve vyhlídkách české jazykovědy]