Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Cmorej a Tichý o jazyce a jeho logické analýze

Jiří Raclavský

[Články]

(pdf)

Cmorej and Tichý on language and its logical analysis

A B S T R A C T
Slovak logician Pavel Cmorej has recently opened up the question of the nature of logical analysis of natural language in a new way. He shows, for example, that attributing meaning to some meaningful language expression is an a priori and analytic statement, if a language is examined as a given. This is because a meaningful expression is best conceived as a pair consisting of a semi-expression and an assigned meaning. I show that these claims as well as many other observations are fully compatible with the late Czech philosopher and logician Pavel Tichý’s specific concept of language as a code system.

Key words: logical analysis of natural language, Pavel Cmorej, Pavel Tichý
Klíčová slova: logická analýza přirozeného jazyka, Pavel Cmorej, Pavel Tichý

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra filozofie FF MU
Arne Nováka 1, 602 00 Brno
raclavsk@phil.muni.cz

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 1, s. 27-35

Předchozí Eva Hajičová: K některým otázkám závislostní gramatiky

Následující Alexandr Rosen, Zygmunt Saloni: Kategorie honorativu v českých konjugačních paradigmatech