Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Marek Nekula (ed.): Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen / Prague Structuralism: Methodological Fundamentals

Petr Sgall

[Recenze]

(pdf)

Marek Nekula (ed.): Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen / Prague Structuralism: Methodological Fundamentals

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 2, s. 146-150

Předchozí Vaidas Šeferis, Vaida Knabikaitė: Z dějin litevské stylistiky

Následující Jan Táborský: Jaroslav Hubáček: Výběrový slovník českých slangů