Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Marek Nekula (ed.): Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen / Prague Structuralism: Methodological Fundamentals

Petr Sgall

[Book reviews]

(pdf)

Marek Nekula (ed.): Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen / Prague Structuralism: Methodological Fundamentals

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 67 (2006), number 2, pp. 146-150

Previous Vaidas Šeferis, Vaida Knabikaitė: Z dějin litevské stylistiky

Next Jan Táborský: Jaroslav Hubáček: Výběrový slovník českých slangů