Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Alena Macurová jubilující

Petr Mareš, Iva Nebeská

[Kronika]

(pdf)

Alena Macurová at sixty

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 3, s. 237-239

Předchozí Eva Hajičová, Jarmila Panevová: K osmdesátinám Petra Sgalla

Následující Svatopluk Pastyřík: K životnímu jubileu Miloslavy Knappové