Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Alena Macurová jubilující

Petr Mareš, Iva Nebeská

[Chronicles]

(pdf)

Alena Macurová at sixty

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 67 (2006), number 3, pp. 237-239

Previous Eva Hajičová, Jarmila Panevová: K osmdesátinám Petra Sgalla

Next Svatopluk Pastyřík: K životnímu jubileu Miloslavy Knappové