Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Vladimír Skalička: Souborné dílo, 3. díl (1964–1994): Dodatky: Bibliografie

Ivo Vasiljev

[Recenze]

(pdf)

Vladimír Skalička: Souborné dílo, 3. díl (1964–1994): Dodatky: Bibliografie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 67 (2006), číslo 4, s. 283-286

Předchozí František Čermák, Petr Sgall, Petr Vybíral: K diskusi o standardní a „spisovné“ češtině

Následující Marián Sloboda: Yaron Matras – Peter Bakker (eds.): The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances