Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Vladimír Skalička: Souborné dílo, 3. díl (1964–1994): Dodatky: Bibliografie

Ivo Vasiljev

[Book reviews]

(pdf)

Vladimír Skalička: Souborné dílo, 3. díl (1964–1994): Dodatky: Bibliografie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 67 (2006), number 4, pp. 283-286

Previous František Čermák, Petr Sgall, Petr Vybíral: K diskusi o standardní a „spisovné“ češtině

Next Marián Sloboda: Yaron Matras – Peter Bakker (eds.): The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances