Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K životnímu výročí Igora Němce

Milada Homolková

[Kronika]

(pdf)

In celebration of Igor Němec’s 80th birthday

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 1, s. 77-78

Předchozí Alena Krausová: Pavol Odaloš: Dynamika špecifických sfér komunikácie

Následující Lenka Zajícová: Indiánské jazyky v kontaktu se španělštinou