Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K životnímu výročí Igora Němce

Milada Homolková

[Chronicles]

(pdf)

In celebration of Igor Němec’s 80th birthday

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 1, pp. 77-78

Previous Alena Krausová: Pavol Odaloš: Dynamika špecifických sfér komunikácie

Next Lenka Zajícová: Indiánské jazyky v kontaktu se španělštinou