Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Indiánské jazyky v kontaktu se španělštinou

Lenka Zajícová

[Kronika]

(pdf)

American Indian languages in contact with Spanish

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 1, s. 78-80

Předchozí Milada Homolková: K životnímu výročí Igora Němce

Následující František Daneš: Úvahy o Mathesiově pojetí vědy, jazyka a gramatiky