Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Indiánské jazyky v kontaktu se španělštinou

Lenka Zajícová

[Chronicles]

(pdf)

American Indian languages in contact with Spanish

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 1, pp. 78-80

Previous Milada Homolková: K životnímu výročí Igora Němce

Next František Daneš: Úvahy o Mathesiově pojetí vědy, jazyka a gramatiky