Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák – Michal Křen a kol.: Frekvenční slovník češtiny

Jan Králík

[Recenze]

(pdf)

František Čermák – Michal Křen a kol.: Frekvenční slovník češtiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 3, s. 224-228

Předchozí Marián Sloboda: Rod Gardner: When Listeners Talk: Response Tokens and Listener Stance

Následující Milena Šipková: Atlas Linguarum Europae, Volume I: Sixième fascicule, Cartes I. 60 – I. 72, Commentaires