Časopis Slovo a slovesnost
en cz

František Čermák – Michal Křen a kol.: Frekvenční slovník češtiny

Jan Králík

[Book reviews]

(pdf)

František Čermák – Michal Křen a kol.: Frekvenční slovník češtiny

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 3, pp. 224-228

Previous Marián Sloboda: Rod Gardner: When Listeners Talk: Response Tokens and Listener Stance

Next Milena Šipková: Atlas Linguarum Europae, Volume I: Sixième fascicule, Cartes I. 60 – I. 72, Commentaires