Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jiří Kraus: Rétorika a řečová kultura

Světla Čmejrková

[Recenze]

(pdf)

Jiří Kraus: Rétorika a řečová kultura

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 4, s. 291-294

Předchozí Karel Oliva: Požadavky na úroveň diskuse o spisovné/standardní češtině

Následující František Daneš: Zdena Palková – Jitka Veroňková (eds.): Phonetica Pragensia, X