Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jiří Kraus: Rétorika a řečová kultura

Světla Čmejrková

[Book reviews]

(pdf)

Jiří Kraus: Rétorika a řečová kultura

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 4, pp. 291-294

Previous Karel Oliva: Požadavky na úroveň diskuse o spisovné/standardní češtině

Next František Daneš: Zdena Palková – Jitka Veroňková (eds.): Phonetica Pragensia, X