Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zdena Palková – Jitka Veroňková (eds.): Phonetica Pragensia, X

František Daneš

[Recenze]

(pdf)

Zdena Palková – Jitka Veroňková (eds.): Phonetica Pragensia, X

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 4, s. 294-296

Předchozí Světla Čmejrková: Jiří Kraus: Rétorika a řečová kultura

Následující Giorgio Cadorini: Bernard Spolsky: Language Policy