Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zdena Palková – Jitka Veroňková (eds.): Phonetica Pragensia, X

František Daneš

[Book reviews]

(pdf)

Zdena Palková – Jitka Veroňková (eds.): Phonetica Pragensia, X

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 4, pp. 294-296

Previous Světla Čmejrková: Jiří Kraus: Rétorika a řečová kultura

Next Giorgio Cadorini: Bernard Spolsky: Language Policy