Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Petr Karlík (ed.): Korpus jako zdroj dat o češtině

Michaela Křivancová

[Recenze]

(pdf)

Petr Karlík (ed.): Korpus jako zdroj dat o češtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 4, s. 300-302

Předchozí Giorgio Cadorini: Bernard Spolsky: Language Policy

Následující Klára Osolsobě: Renata Blatná – Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.