Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Petr Karlík (ed.): Korpus jako zdroj dat o češtině

Michaela Křivancová

[Book reviews]

(pdf)

Petr Karlík (ed.): Korpus jako zdroj dat o češtině

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 4, pp. 300-302

Previous Giorgio Cadorini: Bernard Spolsky: Language Policy

Next Klára Osolsobě: Renata Blatná – Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.