Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lenka Šulová – Chantal Zaouche-Gaudron (eds.): Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde

Michaela Černá

[Recenze]

(pdf)

Lenka Šulová – Chantal Zaouche-Gaudron (eds.): Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), číslo 4, s. 311-314

Předchozí Diana Svobodová: Juraj Furdík: Slovenská slovotvorba

Následující Jarmila Panevová: Životní jubileum Evy Hajičové