Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lenka Šulová – Chantal Zaouche-Gaudron (eds.): Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde

Michaela Černá

[Book reviews]

(pdf)

Lenka Šulová – Chantal Zaouche-Gaudron (eds.): Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 66 (2005), number 4, pp. 311-314

Previous Diana Svobodová: Juraj Furdík: Slovenská slovotvorba

Next Jarmila Panevová: Životní jubileum Evy Hajičové