Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Konference Polyslav ve městě Hölderlinově

Lucie Jílková

[Kronika]

(pdf)

The Polyslav conference in Tübingen

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 2, s. 157-160

Předchozí Jan Králík: Čtvrté trevírské kolokvium o kvantitativní lingvistice

Následující Milada Hirschová: Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce výpovědi