Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Konference Polyslav ve městě Hölderlinově

Lucie Jílková

[Chronicles]

(pdf)

The Polyslav conference in Tübingen

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 65 (2004), number 2, pp. 157-160

Previous Jan Králík: Čtvrté trevírské kolokvium o kvantitativní lingvistice

Next Milada Hirschová: Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce výpovědi