Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Obrysy (nejen) rakouské lingvistiky: 31. rakouská lingvistická konference

Petr Kaderka

[Kronika]

(pdf)

Profiles of (not just) Austrian linguistics

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 3, s. 236-239

Předchozí Ladislav Janovec: Ludmila Kollmannová: Jak porozumět cizí řeči: teorie a praxe poslechu s porozuměním v angličtině

Následující -pčks-: Český komitét slavistů na nové funkční období ustaven