Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Obrysy (nejen) rakouské lingvistiky: 31. rakouská lingvistická konference

Petr Kaderka

[Chronicles]

(pdf)

Profiles of (not just) Austrian linguistics

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 65 (2004), number 3, pp. 236-239

Previous Ladislav Janovec: Ludmila Kollmannová: Jak porozumět cizí řeči: teorie a praxe poslechu s porozuměním v angličtině

Next -pčks-: Český komitét slavistů na nové funkční období ustaven