Časopis Slovo a slovesnost
en cz

O pragmatické lingvistice v Lodži

Kamila Karhanová

[Kronika]

(pdf)

On the pragmatics conference in Łódź

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 65 (2004), číslo 4, s. 315-319

Předchozí Milan Harvalík: Významné životní jubileum Ivana Lutterera

Následující František Daneš: Řeč hudby a řeč o hudbě