Časopis Slovo a slovesnost
en cz

O pragmatické lingvistice v Lodži

Kamila Karhanová

[Chronicles]

(pdf)

On the pragmatics conference in Łódź

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 65 (2004), number 4, pp. 315-319

Previous Milan Harvalík: Významné životní jubileum Ivana Lutterera

Next František Daneš: Řeč hudby a řeč o hudbě